Alt du skal vide om børnepenge i 2024

Børnepenge, også kendt som børne- eller ungeydelse, er økonomisk støtte, som forældre automatisk modtager, når de har børn under 18 år. Disse penge udbetales regelmæssigt og bidrager til dækning af udgifter forbundet med at opfostre og forsørge børnene. Udbetalingsbeløbet varierer afhængigt af barnets alder, og det er en økonomisk støtteordning, der administreres af myndighederne for at støtte familiers omkostninger i forbindelse med børneopdragelse.

Hvis du har børn under 18 år, modtager du automatisk børne- eller ungeydelse, også kendt som børnepenge.

Her kan du finde oplysninger om udbetalingsdatoer og gældende satser.

Nye udbetalingsregler i 2022

Fra den 1. januar 2022 vil begge forældre som udgangspunkt modtage en halvdel hver, hvis I har fælles forældremyndighed over barnet.

Dette vil dog variere afhængigt af, om I bor sammen eller ej og hvornår I eventuelt er flyttet fra hinanden. Her er en kort oversigt:

 • Hvis I bor sammen, modtager I automatisk en halvdel hver.
 • Hvis I bor hver for sig og er flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, vil der ikke være ændringer. Hvis I er flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 eller senere, vil I automatisk modtage en halvdel hver.
 • Hvis du har fuld forældremyndighed, vil du modtage hele børne- og ungeydelsen. Yderligere oplysninger findes på Borger.dk under kategorien “Børne- og ungeydelse.”

Børnepengesatser for 2024

Størrelsen af børnepenge afhænger af dit barns alder:

 • 0-2 år: 5.124 kr. pr. kvartal (børnefamilieydelse)
 • 3-6 år: 4.056 kr. pr. kvartal (børnefamilieydelse)
 • 7-14 år: 3.192 kr. pr. kvartal (børnefamilieydelse)
 • 15-17 år: 1.064 kr. pr. måned (ungeydelse)

BEMÆRK! Hvis du eller din ægtefælle tjener mere end 828.100 kr., vil børnepengene blive nedsat med 2% af det beløb, I har tjent over 828.100 kr. (kilde).

Halvdelen af børnepengene vil blive udbetalt til moren og den anden halvdel til faren.

Børnepengeudbetalingsdatoer

Tidspunktet for børnepengeudbetaling afhænger af dit barns fødselsdato og alder.

Udbetaling af børnefamilieydelse 0-14 år sker kvartalsvis, dog først sidst i de pågældende måneder:

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober

Hvis dagen er en weekend eller helligdag, overføres pengene dagen før.

børnepenge

Ungeydelse

Udbetaling af ungeydelse til forældre med børn fra 15 til 17 år sker månedligt, den 20. eller hverdagen før den 20.

Forskellen mellem børne- og ungeydelse ligger primært i alderskategorien og udbetalingsfrekvensen:

Børneydelse:

 • Børneydelse gælder for børn i alderen 0-14 år.
 • Udbetales kvartalsvist, det vil sige fire gange om året.
 • Beløbet varierer afhængigt af barnets alder.

Ungeydelse:

 • Ungeydelse gælder for unge i alderen 15-17 år.
 • Udbetales månedligt.
 • Fast beløb pr. måned, uanset den præcise alder inden for denne aldersgruppe.

Så mens børneydelse er rettet mod yngre børn og udbetales kvartalsvist, er ungeydelse designet til at støtte forældre med ældre børn i teenagealderen og udbetales månedligt.

Du kan læse mere om børnepenge hos borger.dk

Ofte stillede spørgsmål om børnepenge

Spørgsmål 1: Hvad er børnepenge?

Børnepenge, også kaldet børne- eller ungeydelse, er økonomisk støtte, som forældre automatisk modtager, når de har børn under 18 år. Pengene udbetales regelmæssigt og er designet til at hjælpe med at dække udgifterne til børneopdragelse og forsørgelse.

Spørgsmål 2: Hvem er berettiget til at modtage børnepenge?

Forældre eller værger til børn under 18 år er berettigede til at modtage børnepenge. Udbetalingen sker automatisk, når man opfylder de nødvendige kriterier, herunder at have fælles forældremyndighed eller fuld forældremyndighed.

Spørgsmål 3: Hvordan beregnes beløbet af børnepenge?

Beløbet af børnepenge varierer afhængigt af barnets alder. Der er fastsatte satser pr. kvartal for forskellige aldersgrupper, og der er også en indkomstbegrænsning, hvor beløbet kan nedsættes, hvis forældrene tjener over en vis grænse.

Spørgsmål 4: Hvornår udbetales børnepenge?

Udbetalingen af børnepenge sker kvartalsvis for børn under 15 år og månedligt for unge på 15-17 år. Datoerne for udbetalingen er normalt den 20. i månederne januar, april, juli, og oktober for børn under 15 år.

Spørgsmål 5: Kan man få børnepenge, hvis man er skilt eller ikke bor sammen?

Ja, både forældre, der bor sammen, og dem, der bor hver for sig, kan modtage børnepenge. Der er dog visse regler for dem, der er flyttet fra hinanden, afhængig af hvornår separationen fandt sted.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top